Dlaczego redukcja śladu węglowego jest kluczowa dla biznesu

plan be eco dlaczego redukcja śladu węglowego jest kluczowa dla biznesu blog

Związek pomiędzy przedsiębiorstwami a środowiskiem jest złożony i może być zarówno pozytywny, jak i negatywny. 

Z jednej strony, firmy mogą pozytywnie wpływać na środowisko poprzez swoje produkty i usługi, np. poprzez dostarczanie czystej energii, promowanie zrównoważonych praktyk i ochronę zasobów naturalnych. 

Z drugiej strony, przedsiębiorstwa mogą również szkodzić środowisku poprzez swoją działalność i łańcuchy dostaw, np. emitując gazy cieplarniane, zanieczyszczając powietrze i wodę oraz przyczyniając się do niszczenia siedlisk. 

Spis treści

Które firmy najbardziej zanieczyszczają środowisko?

Zacznijmy od tego co obecnie najdroższe, czyli od paliw 😉 

❗️Uprzedzamy: mocne, czytacie na własną odpowiedzialność 🙂 

Firmy paliwowe o negatywnym wpływie emisji wiedziały już w latach 70-tych. Żeby odwrócić od tego uwagę, w 2005 roku firma BP postanowiła wraz agencją Ogilvy stworzyć kampanię popularyzującą wśród klientów dietę niskoemisyjną.  

Efektem kampanii było powstanie kalkulatora liczącego osobisty ślad węglowy. Nie uwzględniał on śladu węglowego jaki generuje sama firma. To przerzuciło odpowiedzialność za zmiany klientów na ludzi a nie na biznes. Jednak to też wyznacza początek próby kwantyfikacji w jakikolwiek sposób śladu węglowego. 

To chyba jedyna zaleta tej kampanii. Wskazanie, że ślad węglowy można a nawet trzeba policzyć. Że to start do zmiany. 

Strategia ta, stosowana również przez inne duże firmy produkujące paliwa kopalne, zapożyczyła się w znacznym stopniu z wcześniejszych kampanii przemysłu tytoniowego i przemysłu tworzyw sztucznych, których celem było zrzucenie winy za negatywne konsekwencje tych branż (palenie wśród nieletnich, zanieczyszczenie niedopałków papierosów i zanieczyszczenie tworzyw sztucznych) na indywidualne wybory. 

Czym jest ślad węglowy?

Ślad węglowy to całkowita suma emisji wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest to jednostka miary pokazująca w sposób mierzalny wpływ produktu, organizacji na naszą Planetę.

 Ślad węglowy wyrażany w Mg CO2e (Megagramach = tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla). 

Jakie są główne źródła emisji dwutlenku węgla?

Źródła emisji dwutlenku węgla można podzielić na trzy grupy: 

 1. Ludzie – gdzie można obliczyć ślad węglowy z życia pojedynczej osoby. Co jest uwzględniane w obliczeniach? Np. zużycie energii i ciepła, transport (przejechane mile, przejazdy pociągiem, loty, korzystanie z transportu publicznego), żywność – rodzaj spożywanych produktów (np. mięso ma znacznie wyższy ślad węglowy niż produkty wegetariańskie/wegańskie) zakupione dobra: ubrania, buty, elektronika itp. 
 2. Produkty/usługi – możemy to omówić na podstawie filiżanki kawy. Aby obliczyć ślad węglowy dla pojedynczej filiżanki, uwzględniamy każdy etap procesu produkcyjnego, od zasadzenia ziarna kawy poprzez cały okres uprawy, palenie, transport, pakowanie, sprzedaż, parzenie i każdą czynność, która musi mieć miejsce zanim zostanie ona wlana do filiżanki, łącznie z kosztami kawiarni, w której ją zamawiamy. 
 3. Organizacje/firmy – tutaj proces zaczyna się od paliwa spalanego przez organizację (pojazdy prowadzone przez pracowników itp.) oraz bezpośrednich źródeł ciepła. Wykorzystanie energii elektrycznej i ogrzewania, a następnie cały łańcuch dostaw – wszystkie wykorzystane surowce, ich transport, logistyka, outsourcing usług (w tym usługi prawne i księgowe).  

Dlaczego ważne jest obliczanie śladu węglowego?

Przeczytaj, co – według Justyny Wysockiej-Golec, współzałożycielki Plan Be Eco – jest najczęstszą motywacją firm do liczenia śladu węglowego. 

 • Coraz więcej klientów biznesowych z Europy Zachodniej wymaga podania śladu węglowego produktu, który kupuje. 
 • Ci sami klienci poszukują sposobów zredukowania śladu węglowego poprzez zmianę surowców, sposobu pakowania czy transportu. 
 • Raportowanie emisji GHG jest elementem zielonych zamówień publicznych. 
 • Wynika to ze strategii firmy, która chce być odpowiedzialna i wyróżnić się na rynku. Wie, że to inwestycja w przyszłe wymagania inwestorów czy instytucji finansowych. 
 • Klienci, aby kontynuować współpracę, wymagają nie tylko raportowania do CDP, ale również osiągnięcia wysokiej oceny raportu. 
 • Aby przejść pozytywnie audyt u potencjalnego nowego klienta, wymagane jest realizowanie działań obniżających emisje. 
 • Wycena przy sprzedaży spółki uwzględnia jej przygotowanie do zmian klimatycznych. 
 • Celem w liczeniu śladu węglowego są również audyty due dillegence przy zakupie spółki. 
 • Aby móc opracować system zbierania danych w celu udostępnienia ich klientowi oraz stworzenia usługi net zero (z offsetowaniem nieuniknionej emisji). 
 • Obliczenia te są potrzebne do określenia wielkości pochłoniętej lub oszczędzonej emisji GHG – aby móc ją sprzedać jako carbon offset. 
 • Kalkulacja śladu węglowego przez gospodarstwa dostarczające mleko oraz planowanie redukcji emisji o 20% do roku 2030 (w odniesieniu do 2017).  

Co wiemy do tej pory o emisji gazów cieplarnianych?

Okej, tu na razie zaparkujemy nasze rowerki (bo jak już pędzić, to zeroemisyjnym pojazdem 😜) i podsumujemy.  

 • Wiemy już, co się dzieje w przyrodzie i że my za to odpowiadamy. 
 • Popsuliśmy planetę, ale jeszcze da się to odkręcić – zrobimy to, ograniczając emisje GHG.  
 • Wyliczenie śladu węglowego to podstawowy krok, jaki musimy zrobić w kierunku zeroemisyjności.  
 • Poznaliśmy genezę i definicję śladu węglowego 

Doskonale rozumiemy, że w pierwszej chwili może być to dla Was czarna magia. Ale spokojnie! Jesteśmy w tym razem, pomożemy Wam poukładać wiedzę. Zależy nam, aby wszyscy przedsiębiorcy byli świadomi, że ograniczenie emisji to jedyna droga do utrzymania znanej nam równowagi na planecie. 

Dlaczego zmniejszenie śladu węglowego jest ważne dla biznesu?

Zmniejszenie śladu węglowego firmy jest istotne z kilku powodów. 

 • Po pierwsze, może pomóc firmie w obniżeniu kosztów operacyjnych poprzez zmniejszenie zużycia energii i zależności od paliw kopalnych. Może to również sprawić, że firma będzie bardziej odporna na wahania cen energii. 
 • Po drugie, zmniejszenie śladu węglowego firmy może poprawić jej reputację i wizerunek marki, ponieważ konsumenci i inwestorzy są coraz bardziej zaniepokojeni wpływem produktów i usług na środowisko. Może to prowadzić do zwiększenia lojalności klientów, a potencjalnie nawet do rozwoju nowej działalności. 
 • Wreszcie, podjęcie działań w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla jest niezbędne do rozwiązania globalnego problemu zmian klimatycznych. Przedsiębiorstwa mają znaczący wpływ na środowisko. Zmniejszając swój ślad węglowy, mogą złagodzić negatywne skutki zmian klimatycznych, takie jak podnoszenie się poziomu mórz i częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe. 

Jakie są najlepsze sposoby na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w Twojej firmie?

Istnieje kilka sposobów, dzięki którym firmy mogą zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i zminimalizować swój wpływ na środowisko. Niektóre z najbardziej skutecznych strategii obejmują ekologiczne praktyki wymienione poniżej. 

 • Poprzez wdrożenie energooszczędnych praktyk i technologii, firmy mogą zmniejszyć zużycie energii i obniżyć emisję gazów cieplarnianych. Może to obejmować stosowanie energooszczędnego oświetlenia i urządzeń, optymalizację projektu budynku i systemów HVAC oraz korzystanie z odnawialnych źródeł energii. 
 • Zastąpienie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii, takimi jak energia słoneczna lub wiatrowa, może znacznie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w firmie. Można tego dokonać poprzez wytwarzanie energii na miejscu, np. instalując panele słoneczne lub turbiny wiatrowe, kupując kredyty na energię odnawialną lub uczestnicząc w programie ekologicznym. 
 • Zmniejszenie emisji z transportu: Transport jest znaczącym źródłem emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu dostaw wielu organizacji. Zmniejszenie tej emisji może polegać na optymalizacji tras dostaw, zachęcaniu do telepracy i carpoolingu, a także na przestawieniu się na pojazdy elektryczne lub niskoemisyjne. 
 • Przyjęcie zrównoważonych praktyk w całej firmie, takich jak recykling i redukcja odpadów, może pomóc w redukcji emisji gazów cieplarnianych i zminimalizować ogólny wpływ firmy na środowisko. 
 • Kompensacja emisji dwutlenku węgla: Podczas gdy zmniejszenie emisji jest najskuteczniejszym sposobem rozwiązania problemu zmian klimatycznych, wyeliminowanie ich nie zawsze jest możliwe. W takich przypadkach organizacje mogą kompensować swoje pozostałe emisje poprzez inwestowanie w projekty, które zmniejszają lub usuwają gazy cieplarniane z atmosfery, takie jak zalesianie lub wychwytywanie i przechowywanie dwutlenku węgla. Kompensacja emisji nie powinna jednak zastępować działań zmierzających do redukcji emisji. 

Ogólnie rzecz biorąc, najlepszy sposób redukcji emisji dwutlenku węgla będzie zależał od konkretnych okoliczności i potrzeb przedsiębiorstwa. Może on obejmować kombinację tych strategii oraz bieżące monitorowanie i wysiłki na rzecz ciągłego doskonalenia. 


Plan Be Eco
Sp. z o.o.

01-001 Warszawa
Al. Jana Pawła II 43a / 37b

NIP: 5272946662,
KRS: 0000877966