Privacy Policy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego Rozporządzeniem informujemy, że na potrzeby funkcjonowania naszego serwisu przetwarzamy Państwa dane osobowe, zgodnie z podaną niżej informacją.

Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, podanych podczas przebywania na stronie Serwisu. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu i wszystkie pojęcia, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce prywatności posiadają znaczenia nadane im przez Regulamin. 

Postanowienia ogólne Administratorem Twoich danych osobowych jest Administrator Serwisu, tj. dotyczącego Plan Be Eco Sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000877966 z siedzibą siedziby Aleja Jana Pawła II 43A / 37B, 01-001 Warszawa, Polska. Możesz kontaktować się z Administratorem elektronicznie: [email protected] lub wysyłając korespondencję na adres Administratora Serwisu we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane osobowe? Jeśli odwiedzając Serwis nie zdecydujesz się założyć konta w Serwisie lub skontaktować się z nami poprzez formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie internetowej, wówczas nie przetwarzamy żadnych informacji na Twój temat, z wyjątkiem adresu IP. Utrwalenie Twojego adresu IP jest niezbędne ze względów technicznych związanych z administrowaniem naszymi serwerami. Twój adres IP zostanie wykorzystany przez nas również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o Tobie (np. dotyczących miejsca, z którego łączysz się ze stroną Serwisu). Nie jesteśmy jednak w stanie zidentyfikować Cię na podstawie samego adresu IP. Dane zbierane podawane przy korzystaniu z formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu komunikacji z Tobą. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia Twojego zapytania. Dane osobowe, które podajesz w formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu konta w Serwisie będą przetwarzane w celu założenia Twojego profilu, organizowania wymiany informacji między Tobą a Administratorem Serwisu zasadach określonych w Regulaminie, a także – w przypadku, jeśli złożysz reklamację – w celu ich rozpatrywania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarta z Administratorem Serwisu umowa o korzystanie z Serwisu. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Odmowa ich podania lub podanie danych nieprawidłowych uniemożliwi korzystanie z danych usług. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingowym. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, związany z reklamą naszych usług. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie praw Sprzedawcy w postępowaniach sądowych lub administracyjnych. Skąd i w jaki sposób pozyskujemy Twoje dane osobowe? Administrator Serwisu przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie poprzez podanie danych osobowych na formularzach Serwisu lub uzyskanych od podmiotu, o którym mowa w art. III ust. 2 Regulaminu.
Plan Be Eco
Sp. z o.o.

01-001 Warszawa
Al. Jana Pawła II 43a / 37b

NIP: 5272946662,
KRS: 0000877966