Liczenie i raportowanie śladu węglowego

Na wyciągnięcie ręki!

Porozmawiajmy i znajdźmy odpowiednie rozwiązanie do raportowania śladu węglowego dla Twojej firmy

Oprogramowanie do raportowania śladu węglowego pomaga naszym klientom realizować cele zrównoważonego rozwoju i przestrzegać przepisów związanych z emisją dwutlenku węgla. Zapewniamy ponadto cenny wgląd w wyniki środowiskowe organizacji, umożliwiając menedżerom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących strategii redukcji śladu węglowego.

Dowiedz się, dlaczego warto policzyć ślad węglowy!

Boost your sales

Większa sprzedaż

Klienci oczekują zrównoważonych produktów i usług. 

Źródło: Deloitte

Beat your competitors

Pokonaj konkurencję

Dziś zrównoważony rozwój jest przewagą konkurencyjną w biznesie.

Źródło: McKinsey

Attract investors

Przyciągnij inwestorów

80%+ inwestorów bierze pod uwagę czynniki ESG przy inwestycji.

Źródło: PwC

Follow regulations

Przestrzegaj przepisów

Od 2024 r. raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju będzie obowiązkowe dla wszystkich dużych firm i wszystkich spółek notowanych na rynkach regulowanych.

Hire faster

Zatrudniaj szybciej

Pracownicy chcą pracować w zrównoważonych firmach.
Źródło: VentureBeat
Save the planet

Ratuj planetę!

Osiągnięcie neutralności klimatycznej Twojej firmy pomaga w walce z kryzysem klimatycznym.

Źródło: Time

Green branch

Osiągnij neutralność węglową

w 5-ciu krokach!

01. Liczenie

Oblicz zakres 1, 2 i 3 emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw.

02. Raport

Automatycznie twórz raporty dotyczące śladu węglowego zgodne z GHG Protocol, ISO 14064-1, GRI i TCFD.

03. Porównanie

Każda firma może porównać swoje wyniki z firmami w swoim sektorze.

04. Redukcja

Redukcja przede wszystkim! Uzyskaj skuteczne plany redukcji, aby osiągnąć swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

05. Kompensacja

To, czego nie da się zredukować, można skompensować. Uzyskaj dostęp do planów offsetowych wyłącznie od sprawdzonych partnerów.

Poznaj nasze produkty

Oprogramowanie do raportowania śladu węglowego pomaga naszym klientom realizować cele zrównoważonego rozwoju i przestrzegać przepisów związanych z emisją dwutlenku węgla. Zapewniamy ponadto cenny wgląd w wyniki środowiskowe organizacji, umożliwiając menedżerom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących strategii redukcji śladu węglowego.

Co mówią o nas liderzy rynku?

Co mówią liderzy rynku o raportowaniu śladu węglowego?

Współpracujemy z:

Alior Bank
University of Groningen
Microsoft for Startups
Poland-Qatar Economic Roundtable
Founders Hub
Ubrania do oddania