Najczęściej zadawane pytania

W tym miejscu zebraliśmy odpowiedzi na niektóre z pytań, które klienci zadają przed zakupem. Zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli jest coś, co chcielibyście wiedzieć, a nie znaleźliście jeszcze odpowiedzi poniżej. 
Green leaves
Co to jest ślad węglowy?

Ślad węglowy (ang. carbon footprint) to suma całkowitej emisji gazów cieplarnianych (GHG) wygenerowanych przez organizację, produkt lub osobę. Obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych wyrażone w ekwiwalencie CO2. 

Ślad węglowy to jedna z metod obliczania wpływu danego przedsiębiorstwa lub rzeczy, a nawet samego człowieka na klimat. 

Dlaczego warto liczyć ślad węglowy?

Niesie to ze sobą korzyści i to na wielu płaszczyznach związanych bezpośrednio i pośrednio z naszym biznesem. 

 • Środowiskowe 
 • Biznesowe i strategiczne 
 • CSR-owe 
 • PR-owe 
 • Employer Brandingowe 

Środowiskowo – wiadomo dokładnie, w jakim zakresie ślad węglowy ma najwyższy wskaźnik i wiadomo, gdzie go zredukować. Po uczynieniu tego można realnie ograniczyć GHG! Pracownicy zyskają też większą świadomość, co może przekładać się na ich środowiska domowe oraz edukację ekologiczną innych. 

Korzyści wizerunkowe są również oczywiste – i to nie tylko w kwestiach PRu, marketingu (co łatwo sprawdzić), ale również zainteresowania klientów, kontrahentów czy inwestorów – a coraz więcej z nich wymaga raportów CSR i ESG. 

Coroczne wyliczenie i raportowanie śladu węglowego się firmom po prostu opłaca. Możliwość optymalizacji procesów w firmie, co wiąże się z realną redukcją kosztów i ryzyka. To też mocna karta przetargowa w negocjacjach, a także działanie umożliwiające ubieganie się o dotacje za działania proekologiczne. 

Jak obliczyć ślad węglowy?

Ślad węglowy liczymy zgodnie z GHG Protocol i normami ISO 14064-1 – w obu tych dokumentach zawarte są konkretne wytyczne, jak to zrobić. Można skorzystać z konsultingu lub gotowego narzędzia (np. Plan Be Eco), do którego firmy wprowadzają niezbędne dane. 

Zakresy i kategorie śladu węglowego

Ślad węglowy liczymy w 1,2 i 3 zakresie (ang. Scopes)  
Wg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, przedsiębiorstwa zobowiązane są (lub za chwilę będą) do raportowania wszystkich trzech zakresów.  

Zakres 1 – wszystkie bezpośrednie działania przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych (ang. Greenhouse gases, GHG): spalanie paliw w źródłach, które posiada lub nadzoruje firma, emisja gazów w wyniku procesów technologicznych, transport firmowy. 

Zakres 2 – to energia niezbędna do funkcjonowania przedsiębiorstwa (jak w zakresie pierwszym), dostarczona z zewnątrz. Są to zatem pośrednie emisje energetyczne, powstałe w wyniku zużywania importowanej energii: elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej, chłodu. Te emisje powstają w miejscu wytworzenia mediów. Wytwarzane na potrzebę przedsiębiorstwa muszą być przez nie zaraportowane. 

Zakres 3 – dzielimy go na 2 kategorie. Upstream – czyli te emisje, które wraz z 1 i 2 zakresem wytwarzane są do momentu wytworzenia gotowego produktu wraz z logistyką, podróżami służbowymi, oraz downstream – czyli emisje związane z dalszym życiem danego produktu, jego transport, użytkowanie, a także to jak będą składowane odpady po nim.  

Upstream: 

 • Zakupione surowce i usługi (np. sprzęt biurowy, woda, itp.); 
 • Dobra kapitałowe; 
 • Emisje związane z energią i paliwami nie ujęte w zakresie 1 i 2 
 • Transport i dystrybucja prowadzone pojazdami lub urządzeniami niebędącymi własnością bądź pod kontrolą organizacji; 
 • Utylizacja odpadów; 
 • Podróże służbowe  
 • Dojazdy pracowników do pracy.  
 • Emisje związane z obsługą wynajętych aktywów nieobjęte zakresem 1 i 2. 

Downstream: 

 • Transport i dystrybucja produktów; 
 • Przetwarzanie sprzedanych produktów; 
 • Użytkowanie sprzedanych produktów; 
 • Postępowanie ze sprzedanymi wyrobami po ich zużyciu;  
 • Wynajęte aktywa nieujęte w zakresie 1 i 2; 
 • Franczyzy; 
 • Inwestycje. 

Nie każda firma będzie musiała zaraportować wszystko, co wyżej wypunktowane – to zależy od dziedziny jej działalności, tego, z czego realnie korzysta. 

Jak zredukować ślad węglowy organizacji?

Aby zredukować swój ślad węglowy, firmy muszą zmienić wiele w swoim codziennym funkcjonowaniu – zmienić maszyny, procesy, transport czy dostawców na przyjaznych środowisku. Powinno się również zadbać o edukację i nawyki pracowników. To, czego nie da się zredukować należy offsetować. 

Offset – co to jest?

Offsetować – czyli wynagradzać planecie szkodę, jaką jej wyrządzamy działaniami przedsiębiorstwa i niestety – wyrządzać będziemy. Z pomocą przychodzą nam naturalne, jak i technologiczne rozwiązania, które możemy przedsięwziąć. Są to: mądra forestyzacja, nawadnianie mokradeł, renaturalizacja rzek, wychwytywanie gazów cieplarnianych z atmosfery oraz ich przechowywanie, przetwarzanie (np. CO2). Może być to również zakup kredytów węglowych – certyfikatów potwierdzających redukcję 1 tony CO2e, oraz finansowe wsparcie organizacji zajmujących się offsetem. 

Kto musi raportować ślad węglowy?

Zgodnie z prawem unijnym raporty niefinansowe spółki zobowiązane do raportowania śladu węglowego to:

 • Spółki już podlegające raportowaniu niefinansowemu rozpoczynają raportowanie od 2025 roku (raport 2024)
 • Duże spółki nie podlegające obecnie raportowaniu niefinansowemu
  muszą rozpocząć raportowanie od 2026 roku (raport 2025)
 • Notowane na giełdzie MŚP (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców), małe i niezłożone instytucje kredytowe oraz firmy ubezpieczeniowe – raportowanie od 2027 roku (raport 2026)
 • Przedsiębiorstwa międzynarodowe o obrotach netto <150 mln EUR w UE – raportowanie od 2029 r. (raport 2028).

Jednak wiele firm, pomimo niespełnienia powyższych kryteriów, jest lub będzie zmuszonych do obliczania swojego śladu węglowego, gdyż będzie to oczekiwanie klientów, inwestorów i instytucji finansowych.

Czym jest cyfrowy ślad węglowy?

Cyfrowy ślad węglowy to taka wartość CO2e, która została wyemitowana poprzez działania związane z korzystaniem z internetu za pomocą urządzeń elektronicznych (oglądanie filmów, streaming gier, pisanie maili, ogólnie przesyłanie danych). Cyfrowy ślad węglowy generowany jest choćby przez zużycie energii niezbędnej do zasilania routerów, serwerowni; przesyłanie danych do wszystkich punktów, jak i kopanie kryptowalut. 

Czym jest neutralność węglowa (net zero)?

Neutralność węglowa, Net-Zero, Zerowa Emisja to stan, w którym wyemitowany przez dany kraj, jednostkę czy organizację dwutlenek węgla zostaje w całości zrównoważony przez pochłanianie, neutralizację lub wychwyt CO2.    

Aby osiągnąć neutralność węglową należy najpierw dokładnie zanalizować całkowite emisje danego przedsiębiorstwa lub produktu, zredukować tam, gdzie to możliwe, i dopiero to co jest nieredukowalne – offsetować.

Co to jest True Cost?

True cost jest czymś więcej niż ślad węglowy. To szersze spojrzenie na zużycie zasobów planety, potrzebnych do wyprodukowania danego produktu. Uwzględnia on nie tylko emisje gazów cieplarnianych, ale także zużycie wody, surowców, metali ziem rzadkich oraz pracę ludzką. True cost pokazuje wpływ danej produkcji na środowisko naturalne oraz lokalną społeczność.  

Czym jest oprogramowanie Plan Be Eco?

Jest to kompleksowe i zgodne ze standardami narzędzie stworzone przez Plan Be Eco, które umożliwia organizacjom obliczenie i zredukowanie ich śladu węglowego. Wspiera osiąganie neutralności klimatycznej w sposób tani, automatyczny i nie wymagający specjalistycznej wiedzy.

Jak oprogramowanie Plan Be Eco pomaga biznesom?

Oprogramowanie do zarządzania śladem węglowym może pomóc firmom na kilka sposobów. Po pierwsze, może dostarczyć cennych danych i wgląd w źródła emisji, pozwalając im zidentyfikować obszary wymagające poprawy i opracować strategie redukcji śladu węglowego. Może ono również pomóc firmom w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju i spełnieniu wymogów prawnych związanych z emisją gazów cieplarnianych. Ponadto wielu konsumentów i inwestorów coraz częściej szuka firm zaangażowanych w redukcję śladu węglowego, więc korzystanie z oprogramowania do zarządzania śladem węglowym może pomóc przedsiębiorstwom poprawić swoją reputację i wyróżnić się na tle konkurencji.

I wreszcie – zmniejszenie emisji dwutlenku węgla bardzo często idzie w parze z oszczędnością pieniędzy! Działanie na rzecz planety może się opłacić.

Czy oprogramowanie Plan Be Eco do zarządzania śladem węglowym jest trudne w użyciu?

Zaprojektowaliśmy nasze oprogramowanie tak, aby było jak najbardziej przyjazne i intuicyjne dla użytkownika. Raportowanie wszystkich szczegółów nie wymaga wiedzy technicznej ani zaplecza ESG. Postępuj zgodnie z naszymi zasadami i wskazówkami, to łatwiejsze niż myślisz!

Czy mogę dostosować oprogramowanie do moich specyficznych potrzeb?

Tak, jednak istnieją pewne ograniczenia. Zarezerwuj demo z naszym ekspertem i omówmy szczegóły!

Czy oprogramowanie ma swoją mobilną aplikację?

Nie, Plan Be Eco jest aplikacją internetową przeznaczoną do użytku na komputerach stacjonarnych.

Jakie wsparcie i zasoby oferuje oprogramowanie Plan Be Eco?

Istnieje wbudowany czat z naszymi ekspertami, gdzie zawsze możesz wysłać nam wiadomość. Zgodnie z planem, możesz mieć również dedykowane wsparcie od naszego zespołu ds. zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo wszyscy użytkownicy premium będą mieli dostęp do specjalnych warsztatów i materiałów dotyczących zrównoważonego rozwoju, które dostarczają nasi eksperci.

Czy mogę upgrade'ować lub obniżyć moją subskrypcję, jeśli moje potrzeby się zmienią?

Zawsze możesz uaktualnić swoją subskrypcję, aby mieć więcej funkcji. Możliwość obniżenia subskrypcji pojawia się raz w roku przy okazji jej odnawiania.

Czy dla nowych użytkowników lub wieloletnich klientów dostępne są jakieś rabaty lub promocje?

O tak! Co roku otrzymasz zniżkę na nasz roczny abonament równą procentowi redukcji śladu węglowego (rok do roku).
*W chwili obecnej maksymalna zniżka wynosi 60%.

Plan Be Eco
Sp. z o.o.

01-001 Warszawa
Al. Jana Pawła II 43a / 37b

NIP: 5272946662,
KRS: 0000877966